top of page

Bailine

Et enklere liv

Få en bedre mental innstilling


Innstilling er definert som den holdningen som tilkjennegir våre handlinger, følelser og sinnsstemninger, og det er våre handlinger - følelser - sinnsstemninger som vil bestemme andres handlinger, følelser og stinnstemninger mot oss.


Det er derfor vår innstilling mot livet som vil bestemme livets innstilling mot oss.


Hva betyr så dette? Vel .. absolutt alt skjer i henhold til loven om årsak og virkning.


Vi er opptatt med å produsere årsaker - og virkningen eller belønningen av våre handlinger, vil ta rede på seg selv.


God innstilling - gode resultater.

Middels innstilling - middels resultater.

Dårlig innstilling - dårlige resultater.


––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

En kan forandre sitt liv ved å forandre sin mentale innstilling

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Hver av oss former sitt eget liv. Å forme det, er og vil bli bestemt av vår innstilling. Det lyder enkelt - ikke sant? Men det er ikke fullt så enkelt. For de fleste av oss tar det tid å lære en slik ny vane. Men straks den er mestret, vil ditt daglige liv bli like så forskjellig som å spasere ut fra mørket og inn i klart solskinn.


En person som har en dårlig innstilling mot f.eks. læring, vil ikke lære meget før hun forandrer sin innstilling. Vi vet at du kan tenke på eksempler på dette i ditt daglige liv. Dersom du tar den innstilling at du ikke kan gjøre noe, så vil du generelt ikke gjøre det. Innstillingen om at det vil mislykkes - gjør at en har tapt før en starter.


Så vi vet derfor at det vi mottar fra livet, hva vi utfører eller mislykkes i å utføre, er til stor grad avhengig av vår innstilling. Den berømte psykologen William James fra Harvard Universitetet setter det frem på denne måten: "Den største oppdagelsen i min generasjon er at menneskene kan forandre sine liv ved å forandre sin mentale innstilling".

Innstilling er en personrefleks. Det som foregår på innsiden viser seg på utsiden. Ens innstilling er utvilsomt meget kraftig. Den kan frembringe fantastiske resultater for oss, men vi må trene den tålmodig dag for dag.


Når du ønsker å oppnå noe av verdi for deg, så ta den innstillingen at det er langt flere grunner for hvordan du kan oppnå det, enn det er for at du ikke kan. Gå i gang med å gjøre deg fortjent til det - gå etter det, arbeid for det, spør etter det, og ni ganger ut av ti så vil du få det.


Den letteste og mest effektive måte å forme en vane om god innstilling, er til å begynne med å oppføre seg som om du hadde en god, positiv innstilling til livet.


Test deg selv hvordan du tenker


Les hver av de 50 påstandene.

Vurdere deg selv ved å sette et tall fra 0 til 5 hvordan påstanden stemmer med hva du tenker, føler eller gjør.


0: Ikke relevant eller er ikke sikker

1: Nesten aldri

2: Av og til

3: Vanligvis

4: Mesteparten av tiden

5: Nesten alltid

 1. Jeg vet det finnes en kraft større enn meg selv hvor jeg kan hente styrke.

 2. Jeg er forpliktet til å sette meg høye mål og meninger i livet.

 3. Jeg lar ikke feilene jeg gjør ta motet fra meg.

 4. Jeg gir folk tid til å trekke sine egne slutninger.

 5. Jeg har evnen til å holde meg til planer og prosjekter.

 6. Jeg ser individuelle hendelser som en del av en større plan.

 7. Jeg blir ikke handlingslammet om det oppstår farer eller kriser .

 8. Jeg beholder kontroll over følelsene mine.

 9. Jeg forteller sannheten.

 10. Jeg lar ikke tvil hindre meg i å nå et fortjent mål.

 11. Jeg griper anledningen hvis målet synes uoppnåelig.

 12. Jeg mister aldri målet av sikte selv i den daglige rutinen.

 13. Jeg sier ifra - med fare for å bli upopulær - hvis jeg mener det har noen hensikt.

 14. Jeg stiller samme krav til min egen oppførsel som jeg gjør til andres.

 15. Jeg gjør et bevisst forsøk på å virke rolig

 16. Jeg våkner - med spenning - hva vil dagen bringe?

 17. Jeg reagerer på stress med selvkontroll.

 18. Jeg trives når jeg finner interessante ting jeg kan få gjennomført.

 19. Jeg slipper ikke målene mine av syne.

 20. Jeg tar på meg oppgaver som interesserer meg selv om det kan virker umulig å løser dem.

 21. Jeg tar utfordringer med en følelse av å ha kontroll.

 22. Jeg holder samme kurs selv når det ser usikkert ut.

 23. Jeg passer på at ikke frykt og mindreverdighetsfølelse får styre meg.

 24. Jeg lar ikke frykten for et dårlig resultat bringe meg ut av likevekt.

 25. Jeg konsentrer all energi der den kommer best til nytte.

 26. Jeg klarer å holde bekymringer og bitterhet under kontroll.

 27. Jeg finner frem den energien som trengs for å gjøre en jobb ferdig.

 28. Jeg føler det er håp for fremtiden.

 29. Jeg bidrar med moralske støtte i gruppesamarbeid, selv under vanskelige forhold.

 30. Jeg øver på å forsikre meg selv om min fortreffelighet og vidsyn.

 31. Jeg viser kraft og energi over prosjekter som andre er begeistret for.

 32. Jeg lager meg et mentalt plan for å få en jobb unnagjort.

 33. Jeg går fremover med besluttsomhet.

 34. Jeg har et klart bilde av hva jeg ønsker meg i livet.

 35. Jeg lar ikke ting som skal avgjøres bli det altoppslukende i livet.

 36. Jeg jobber med å redusere min tvil og engstelse.

 37. Jeg handler eller snakker ikke uten å ha overveiet konsekvensene.

 38. Jeg sluntrer ikke unna i håp om at andre skal gjøre jobben .

 39. Jeg unngår å sladre om andre.

 40. Jeg har som mål å være positiv og optimistisk.

 41. Jeg holder motet oppe - selv når det ikke går så bra .

 42. Jeg lar ikke bekymringer ta knekken på meg.

 43. Jeg er ikke av den "la oss bli fort ferdig med det" typen som tar raske beslutninger.

 44. Jeg legger mye kraft i jakten på å finne løsninger.

 45. Jeg engasjerer meg i de aktivitetene som er nødvendig for å nå målet mitt.

 46. Jeg elsker livet.

 47. Jeg behandler folk rettferdig og realt.

 48. Jeg lar meg ikke skremme fra å nå mine mål.

 49. Jeg setter ikke folk opp i mot hverandre.

 50. Jeg får ikke panikk når jeg møter motgang.


I Bailine klinikken kan du lytte til lydboken 022. BAILINE MEDITASJONEN - Hvis du tar ikke kontroll over din egen hjerne, vil andre overta kontrollen. Her lærer du om mentale treningsformeler som gir deg kontroll.

Comments


Bailine

bottom of page