top of page

Hvor høyt er ditt stressnivå?

Slik tester du deg selv:

Denne testen gir deg en pekepinn på hvor mottakelig du er for stress.  Det er ikke sikkert du er klar over hvordan det egentlig står til.  Stressede personer kan være så vant til sin hektiske døgnrytme at de overhode ikke legger merke til den røde varsellampen.

 

Alle i det moderne samfunn må lære å leve med stress. Ditt ansvar for andre mennesker sammen med dine egne fysiske reaksjoner kan brenne oss ut. Noen stresser så mye i hverdagen at de kan bli langtidssykemeldte.

Stress har virkninger på menneskekroppen og menneskesinnet. Det spiller ingen rolle hva som er årsak til stress. Stressfrembringende faktorer kan være ting omkring deg eller ute i verden. De kan også være dine egne tanker og innbilninger.

Stress kan føre til alvorlige sykdommer hvis du ikke lærer hva du skal gjøre med stress. 

Les mer om stress-kontroll her

Ta testen her (åpnes på ny side)

bottom of page