Bailine

Et enklere liv

Lær stress kontroll...

Lær stress kontroll og beskytt din energi


stress kontroll
Kontroller stresset

Det er en regulær vrangforestilling å tro at alle påkjenninger er skadelige. Tvert om: påkjenninger or absolutt nødvendige for å stimulere livsprosessene. Dette gjelder absolutt. Isolerer man et menneske uten at det kan motta inntrykk, vil det synke ned i sitt fantastiske indre og begynne å produsere hallusinasjoner. Vedkommende blir gal. Dette fremkommer som en følge av mangelen på stimuler, påkjenninger på sanseorganene. I psykologien kalles slik mangel sensorisk deprivasjon. Dette kan mennesket ikke utholde med forstanden i behold.

Alt som heter trenning, læring, og dyktiggjørelse i alle sammenheng forutsetter påkjenninger. Det gjør også naturligvis vanlig arbeid.


Det er fantastisk i hvilken grad den menneskelig organisme kan trene seg opp både psykisk og fysisk. Men påkjenningene kan bli for sterke og vare for lenge, Det er først da vi taler om stress i egentlig forstand altså i en betydning påkjenning som fremkaller sykdom.


Hva er stress

Den amerikanske medisinske forskeren dr. Hans Selye begynte å studere stress allerede i 1925. Han definerte stress som «kroppens uspesifiserte reaksjon på ethvert krav som blir stilt til den». Slik blir stress i dag definert i praktisk talt alle medisinske og psykologiske lærebøker. Men til å begynne med var det svært vanskelig å overbevise folk om at kroppen kan reagere likedant på så forskjellige ting som et smertefullt brannsår og en nyhet om at man har vunnet hovedgevinsten i lotto.

Stress påført av psykologiske konflikter fører til hormonelle og andre biokjemiske forandringer. Stresshormoner, inkludert adrenalin, noradrenalin og kortisol øker insulinresistensen. Disse forandringene som skyldes dårlig tilpasning og som fører til økte fettlagre, kan være en beskyttende mekanisme som et svar på forskjellige typer situasjoner som oppfattet truende.


Den biologiske stressmekanismen har fire faser

  1. Alarmreaksjonen. (En forlenget alarmreaksjon medfører lammelse, sykdom eller død).

  2. Tilpasning.

  3. Utmattelse (ved forlenget tilpasning). Dette kan ytre seg som apati, lammelse og død.

  4. Tilpassningsenergien kan ta slutt.

En person som er utsatt for mye stress over en lengre periode, kan bli fysisk og psykisk nedslitt. De vanligste symptomene på stress er:


· Forandringer i oppførsel og søvnmønster

· Man mister selvbeherskelsen eller begynner å gråte uten tilsynelatende grunn

· Verkende ledd og muskler

· Stadig tretthetsfølelse, uansett hvor mye man sover

· Ingen tiltakslyst

· Dårlig konsentrasjonsevne


Disse plagene har gjerne sammenheng med livsstilen, og når man har brukt opp kroppens "stressreserver", slår plagene gjerne ut i full blomst. Kroppens stressreserver er begrenset, og over lengte perioder vil stress‑symptomene vise seg.

Når kroppen begynner å svikte på denne måten, er det mange som søker tilflukt i alkohol, beroligende midler og sigaretter. Da gjør man imidlertid bare vondt verre, for disse korttidsvirkende simulantene sliter mer på kroppen enn de hjelper mot stresset. Allikevel står sigaretter og sprit øverst på listen over de mest populære stressremediene.


stresskontroll og avspenning