Bailine

Et enklere liv

Mva på alternativ behandling

Vedr. forslag fra Finansdep om mvaplikt på alternativ behandling


Bailine Helse og smertekontroll AS er imot at det innføres merverdiavgiftsplikt på helserelaterte tjenester. God helse er langt mer en kun velvære.

Bailine terapi er godkjent som alternativ behandling av helsedirektoratet. Tjenestene er tilnærmet 100% helserelatert, og vårt hovedmål er å forbedre helsesituasjonen for både kvinner og menn i Norge.


Høyere kostnad på våre tjenester på grunn av mva vil kunne resultere i at færre går til Bailine terapi og heller bruker mer smertestillende medikamenter for sine plager.


Verdens helseorganisasjon (WHO) mener komplementære tilbud til skolemedisinen er en menneskerett. Mange av pasientene som benytter seg av Bailine terapi er kronisk syke og har allerede dårlig råd. Mange av våre klienter opplever å få begrenset hjelp fra de ordinære helsetilbudene.


Uttalelser fra våre klienter viser at en del har kommet til behandling i Bailine etter at de i lang tid har gått til andre typer behandlinger innenfor det offentlige uten å få hjelp, og mange har etter Bailine behandlinger oppnådd bedring. Disse pasientene får ingen direkte økonomisk støtte, men bidrar økonomisk i samfunnet ved blant annet å kunne stå i jobb lenger på grunn av Bailine terapi. Ved å legge til merverdiavgift på alternativ behandling vil behandlingen bli for dyr for mange. De vil ikke få den hjelpen de trenger, og kan i større grad ende opp som uføre og dermed utgjøre en større økonomisk belastning for samfunnet.

Bailine helsebehandling er bygget på biofeedback-metoden.


Bailine terapien er en variant av ‘TENS’ (Transkutan elektrisk nervestimulering) som vi kaller makro-TENS da vi bl.a. bruker impulser med høyre frekvenser og større pads en ved vanlig TENS. Bailine apparat er utviklet sammen med bl.a. Statens Teknologiske Institutt. Ved hjelp av en spesiell elektronisk løsning er vårt apparat meget forskjellig fra alle tilsvarende apparater. Bl.a. er det kun nødvendig med én elektrode pr. kanal i motsetning til tilsvarende apparater som benytte to elektroder (ett elektrodepar) for hver kanal. Dette gir bl.a. en mer målrettet styring av de elektroniske impulsene.


Bailine apparatet med sine elektroniske impulser hjelper pasienter til å få kontroll over kroppens ‘smerte-porter’ og brukes bla. ved behandling av:

· rygg- og nakkeplager

· demping av smerter

· vektreduksjon pga. bl.a. mage- og tarmproblemer

· økt bevegelse i stramme og stive muskler

· behandling av fordøyelsesplager med kostholdsveiledning

· lymfedrenasje med bindevevsmassasje

Bailine terapien virker ved at muskulaturen aktiveres elektronisk og medfører at rigide muskler trer i pulsatoriske bevegelser. Dette løser opp muskulatur og lukker for smerte-portene i ryggmargen, pga. biofeedbackeffekten behandlingen har på sentralnervesystemet.

Bailine er en norsk utviklet metode som bl.a. er bygget på ‘the Gate Control Theory of Pain’ ble lansert tidlig på 1960-tallet av den canadiske psykologen Ronald Melzack og den britiske fysiologen Patrick Wail.

Bailine har også utviklet pedagogiske opplegg som benyttes i forbindelse med terapibehandlingen. Dette er gjort i samarbeid med bla. ernæringsekspert Jens Veiersted ved Tunsberg Medisinske Skole, Professor Christian André Drevon, Professor Rune Blomhoff, ernæringsekspert Dag V. Poleszynski og magister Olav Nøkling.

Merverdi på Bailine terapi vil medføre en konkurransevridende prisstigning i forhold til andre virksomheter som driver med smertedemping og vektkontroll om som også i dag er fritatt for merverdiavgift uten å være registret som alternativ behandling.

Eksempler på klientuttalelser:

Erica Solberg, Bailine Bergen Sentrum: Jeg er en 30 år gammel jente som i desember 2014 ble feiloperert. Denne operasjonen medførte en stor nerveskade i skulderen, mer nøyaktig beskrevet deltoid muskelen. Denne muskelen forsyner fire andre muskler i skulderen og tilfører den funksjonen i skulderen som gjør at man kan løfte armen ut til loddrett og vannrett.

Omfanget av nerveskaden var så stor at jeg har vært 10 mnd. sykemeldt fra mitt yrke som fengselsbetjent. Nå etter Bailine behandling er jeg tilbake i 75 %. Jeg hadde min første behandling ved Bailine Hønefoss den 5. oktober 2015 (hos Kari-Anne) – fortsatte deretter, fra 12. oktober 2015 behandling hos Lisbeth ved Bailine Bergen.

Resultatene etter Bailine har vært fantastiske! Jeg er som ovenfor nevnt tilbake i 75 % arbeid, og planen er å være tilbake 100 % innen 18. desember 2015, cirka 12 mnd. etter operasjon. En nerveskade tar inntil to år før endelig resultat. Hadde det ikke vært for behandling ved Bailine, hadde jeg nok ikke vært tilbake så fort i arbeidslivet!

Etter utallige behandlinger hos forskjellige leger, fysioterapeuter, smerteklinikk etc. var jeg ganske sliten og lei av å prøve ut ting som ikke hadde effekt på skaden, som ikke gjorde ting bedre. Det var ved en tilfeldighet at jeg prøvde ut Bailine i Hønefoss, da jeg har en mor som benytter seg av Bailine. Jeg går nå 2 ganger i uken til behandling og resultatene blir bare bedre og bedre! Så jeg anbefaler på det sterkeste å prøve ut denne type Bailine behandling til andre som beklageligvis sliter med en nerveskade.

Sissel fra Bailine Lillestrøm: Jeg har invalidiserende leddgikt, reumatisk artrose, nedsatt lungekapasitet og osteoporose. Etter mange store operasjoner (den første i 1996) har jeg fått protese i kne og protese i albue. Min siste operasjon ble foretatt i 2013, det var i mine heler. Mine ankler var da så vonde at de ble vurdert til nødvendig operasjon med å sette inn protese, men det skulle avventes til smertene ble uutholdelig. Pga. alle mine operasjoner har jeg også fått store nerveskader i kroppen som igjen var så smertefulle at sterk medisinering ble nødvendig. Etter å ha startet opp med smertebehandling hos Bailine er det nå ikke lengre nødvendig med operasjon i mine ankler. Det vil si jeg trenger ikke å sette inn protese. Mine nervesmerter er blitt minimale så nå trenger jeg minimalt med smertelindring. Jeg har også mer riktig gange. og mine tær som har vært vonde og krokete i mange år, er nå nesten smertefrie og har rettet seg ut. En annen positiv ting med Bailine trening er at ved siste måling av min ben tettet har den blitt revansjert. Det hadde den ikke vært hvis jeg ikke hadde trent / fått behandling regelmessig på Bailine. Ikke bare smertelindring men super styrke trening uten belastning.

Siv - Kongsvinger: Jeg har prøvd Bailine og etter 7 mnd hadde jeg redusert min vekt med 18,1 kg og var 154 cm mindre. Nå har jeg kun 1 behandling pr. uke, det