top of page

Ditt dominerende stoffskifte er RØDT

Vi skiller mellom fire hovedtyper av kostholdsplaner:
Rødt
Gult
Grønt
Blått
shutterstock_1050036512b_redigert.png

Protein - fett type
Høy forbrenning

Blandingstype
Middels høy forbrenning

Blandingstype
Middels lav forbrenning

Karbohydrattype
Lav forbrenning

Illustrasjonen viser at jo lengre til venstre på fargeskalaen man kommer, desto større andel spises av fett og proteiner og desto mindre av karbohydrater. Rødt illustrerer at man trenger mest proteiner og fett i forhold til karbohydrater, mens det er stikk motsatt med blått - mest karbohydrater i forhold til proteiner og fett.

 

Undersøkelser tyder på at i vestlige samfunn er "røde typer" mest vanlig, dernest gule, mens de færreste av oss tåler store mengder karbohydrater, særlig hvis de baseres på glutenholdige kornsorter som hvete, rug og bygg.

Fargeskalaen avslører hvor sterkt ernæringsbehovene er individualisert

Hver enkelt fargekombinasjon på skalaen kan oppfattes som en individuell stoffskifte type. Selv om det i prinsippet bare finnes fire hovedtyper.

 

 

 

 

 

 

 

Testen viser at du har et RØDT dominerende stoffskifte

 

Den beste måten å avbalansere stoffskiftet og bedre helsen, er å spise et bredt utvalg av maten som er riktig for deg og unngå all mat som ikke passer for deg. 
Røde stoffskiftetypene: De med raskt stoffskifte, trenger et kosthold med noe mer protein, mye fett og svært lite karbohydrater.

 

De som er av den røde stoffskiftetypen trenger et kosthold som består av forholdsvis store mengder fett - inntil 85 % av matens energi - og moderate mengder protein - inntil 20 % av matens energi, kombinert med relativt lite karbohydrat - maksimalt 20 %.

 

Mat som inneholder proteiner, blir i sterkere grad enn andre matvarer omdannet til energi i det rette tempoet for denne typen klienters forbrenning. Personer med rød stoffskifte føler seg mindre vel med mye karbohydrater, siden de omdannes for raskt.

 

De tyngre proteinene og fet mat demper på en effektiv måte den raske forbrenningen til de fleste røde stoffskiftetypene.

Ring 815 21 77 til nærmeste Bailine klinikk for en gratis førstetime. Her lærer du mer om hva slags matvarer og næringsstoffer som passer til din personlige forbrenning.

image_red.jpg
bottom of page