top of page

Sikkerhetskopiering (backup) av klientregisteret

Du trenger en måte å ta sikkerhetskopier på

Det er viktig å finne en metode som er så enkel å bruke at du faktisk ender opp med å ta sikkerhetskopier.

Intern backup

Du kan enkelt ta en intern backup via menyen Register + Andre funksjoner + Backup.

En slik backup lagrer en ekstra kopi av kundenes data til et annet sted på harddisken.

Du trenger ingen minnepenn (USB-stick) for a ta en intern backup.

Velg alltid 'Backup med navn'. Backup uten navn kan IKKE brukes for å gjenopprette kunder.

Trykk Enter for å lagre til den foreslåtte adressen C:\BAILINE\BAILINE.BAK

Fordelen med en internt backup at du selv kan gjenopprette klienter fra en slik backup. Også mens du holder på å behandle kunder!

Ekstern backup

Du tar en 'ekstern backup' ved kopiere kunderegisteret til et eksternt media som en minnepenn.

Det er viktig at du alltid avslutter Bailine-programmet FØR du sikkerhetskopierer. Hvis du ikke avslutter programmet blir ikke sikkerhetskopien nødvendigvis riktig.

For å få klienter tilbake fra en ekstern backup kan du sende backup-filen til HQ (backup@bailine.com) for å få filen konvertert til et gjenopprettelig format.

Klikk her for informasjon om hvordan du tar en exstern backup i Windows.

En minnepenn må være satt inn FØR du starter PC-en, og du må vite minnepenn 'bokstaven';

De fleste stasjoner bruker bokstaven D: mens noen bruker A: eller andre bokstaver.

Hvis PC-en har en CD-ROM-stasjon, kan minnepennen kanskje bruke bokstaven E:

Har du en PC som starter med et meny program kan du prøve å trykke '2' for å ta en backup men en slik backup fungerer kun med riktig type minnepenn. Følg med på hva som skjer når du prøver å starte en slik backup. Får du tilbake hovedmenyen med en gang bruker du kanskje ikke riktig type minnepenn.

Manuell backup

Denne typen backup fungerer med alle typer minnepenner.

 

Sett inn minnepennen FØR du starte PC-en.

Har du en PC som starter med svart skjerm og et C-prompt med en backup beskjed kan du prøve å skrive

BACKUP [Enter],

Virker ikke  dette må du kopiere filene manuelt. Skriv følgende på C-en:

COPY  \BAILINE\BAILINE.DAT   D:  [Enter]

Bytt ut D: med riktig bokstav for minnepennen om denne bruker en annen bokstav!

(Noen minnepenner bruker alltid bokstaven A, andre E eller annet)

Sjekk at du får meldingen 1 fil(er) kopiert.

Svar ‘Ja’ + [Enter] hvis programmet spør deg om du vil overskrive filer. Du får dette spørsmålet hvis du bruker den samme minnepinnen mer enn en gang.

Hvis du får en "illegal device" melding eller lignende, bruker du enten feil minnepenn bokstav, eller du må du kanskje reparere eller formatere minnepinnen. Ring hovedkontoret for hjelp mens du er ved PC-en.

Hva må sikkerhetskopieres 

Alle klientenes data er lagret i filen C:\BAILINE\BAILINE.DAT (BSP versjonen) eller i c:\bailineW\bailine\bailine.dat (EMUX versjonen). Dette er hovedfilen du må sikkerhetskopiere.

Du vil kanskje også kopiere programoppsettdata:
Klinikkadressen, valg av skriver etc. er lagret i filen BAILINE.CFG på samme sted.

Sikkerhetskopiering til diskette

Hvis du bruker en diskett; Kontroller at den ikke er skrivebeskyttet (Plastbiten på baksiden av disketten skal dekke skrivebeskyttelseshullet). Diskettbokstaven er alltid A:

Stort klientregister (kun med disketter):

Etter hvert som klientregisteret ditt vokser, vil backup-en din til slutt bli for stor (2000+ klienter) for å få plass på en enkelt diskett. Du må da sikkerhetskopiere med et eksternt program.

Du kan laste ned et slikt program fra www.bailine.com/FAQ + laste ned etc + backup etc. Klikk på filen 'README.TXT' for instruksjoner om hvordan du installerer og bruker programmet

Etter at du har installert programmet, kan du sikkerhetskopiere et klientregister av en hvilken som helst størrelse til en eller flere disketter ved å skrive følgende kommando i DOS-spørringen: \BAILINE\BACKUP [Enter]

Gjenopprettelige (interne) sikkerhetskopier (BAK-filer)

Gjennopprette kunder:

En DAT, ARJ eller ZIP-fil kan kun brukes til å gjenopprette hele klientregisteret. For å trekke ut individuelle klienter fra slike filer må filene konverteres til et gjenopprettelig format av HQ.

Men har du tatt en 'intern backup' kan du bruke menyen 'Register + Andre funksjoner + Gjenopprette' til å opprette klienter, selv når simulatorene er gang!

Hvis du har dataproblemer som fører til at du mister data, bør du ta en daglig intern backup.

Programmet velger navnet BAILINE.BAK for alle interne backup-er. Du kan fritt endre navnet til noe annet (men med maksimalt 8 tegn) hvis du vil lagre en sikkerhetskopi for hver dag, for eksempel 'BL110124.BAK' for sikkerhetskopiering for datoen 24. januar 2011.

BAK-filer er ikke like robuste som DAT-filer. I motsetning til DAT-filer må systemet være helt i orden for å kunne lagre BAK-filene på riktig måte. Vi anbefaler derfor at du en gang iblant også tar en ekstern backup uavhengig av interne backup-er.

Sikkerhetskopiering av registret for statistiske formål (UBK-filer)

En backup uten navn lager en BAILINE.UBK-fil som bare inneholder deler av informasjonen i klientregisteret som kun kan brukes til kundestatistikk innsamling (GDPR). En UBK-fil kan ikke brukes til å gjenopprette klienter.

Overføring av backup via e-post

Legg de ovennevnte filene som e-postvedlegg til en e-post for å sende en backup til HQ.

I de fleste e-postprogrammer åpner du en ny tom e-post og velger en meny "legg til eller sett inn + vedlegg" eller lignende for å velge hvilke filer du vil ha med din e-post.

Vær oppmerksom på at hvis du skal overføre et PKZIP-backup sett bestående av mer enn én diskett via e-post, så foretrekker vi at du enten 1) sende en e-post per diskett (sammen med et notat om hvilken disk du sender), eller 2) at du omdøper filen fra den første disketten fra bailine.zip til bailine.1 filen fra den andre disketten til bailine.2 etc.

Vennligst send backupfiler til backup@bailine.com med mindre annet er oppgitt.

Skriv inn ordet BACKUP i mailen sammen med navnet på klinkken så vi lettere kan spore mailen.

WinRar

Under Windows anbefaler vi at du bruker WinRar fra www.rarlabs.com i stedet for PKZIP.

Du kan konvertere PKZIP-backup sett til WinRar-backup-sett ved å gi nytt navn til filene:
Den minste filen (den siste eller eneste disken) skal alltid bli kalt bailine.zip .
Filen fra den første pkzip-disken skal bli kalt bailine.z01 .
Filen fra den andre pkzip-disken skal bli kalt bailine.z02 .
og så videre.

Etter installering av WinRar kan du pakke ut slike backup sett ved å høyreklikke filen bailine.zip .

Minnepenn (USB-stick)

For å få en minnepenn til å fungere under DOS må du ha satt minnepennen inn i PC-en FØR du starter PC-en. (Eventuelt må du avslutte og starte PC-en på nytt etter at du has satt inn minnepennen.)

Hvis dette ikke virker, er PC-en enten veldig gammel, det er feil på minnepennen, eller du må få gjort noen endringer i PC-ens BIOS-oppsett.

En minnepenn som brukes med DOS bør være formatert som FAT32 eller FAT. 
Minnepenner på 8 eller 16 GB fungerer best.

Tom Minnepenn i Windows?

Husk at backup via menyprogram bare fungerer på noen type minnepenner så ta helst manuell backup.

Dersom du opplever at du tar manuell backup til en minnepenn, og det ser ut som at filene blir kopiert, men når du setter minnepennen inn i Windows PC-en så er den likevel tom, må du reformatere minnepennen.

I Windows gjør du dette ved å høyreklikke på ikonet for minnepennen og så velge 'formatere'. Pass på at du formaterer riktig minnepenn. Under formateringen vil alt av filer slettes så pass på at du formaterer riktig minnepenn.

Backup i Windows

Skal du ta en backup i Windows tar du bare en kopi av filen BAILINE.DAT som du finner i folderen c:\bailine (BSP versjonen) eller i c:\bailineW\bailine (BSP EMUX versjonen).

Sjekk at dato på filen er riktig i tilfelle du har flere kopier av BAILINE.DAT liggende på harddisken.

For mer informasjon, se www.bailine.com/faq

Backup in Windows
bottom of page