top of page

Informasjon til

medisinsk personell

Bailine elektronisk muskeltrening

Bailine benytter et elektronisk, mikroprosessorstyrt muskelstimuleringsapparat med utganger for 16 stimuleringskanaler.

Apparatet sender impulser inn i muskulaturen som får musklene til å trekke seg sammen. På grunnlag av basale fysiologiske forhold vil disse musklene få pulsatorisk stramnings- /avslapningsaktivitet. Disse vil igjen mobilisere rigide muskler, og få slappe muskler med liten aktivitet til å øke i styrke.

I begge tilfeller tenderer dette mot normalisering, også ved den Biofeedback-virkning aktiviteten har på sentralnervesystemet.

Bruken av elektroterapi og teknologi

Elektroterapi gir tverrsnittslammede og andre med nerveskader et nytt og bedre liv. Svært mange andre får også hjelp mot kroniske smerter.

Undersøkelser i Sports Medicine 14 (2): 1992 viser at muskler hos friske mennesker blir sterkere med elektronisk muskeltrening. Dr. J. M. Kots (1971) påviser at muskelstyrken kan øke fra 38 % til 50 % etter kun 19 dager med elektrotrening. Forskingsrapporter påpeker at økt styrke blir oppnådd både på normalt friske mennesker, og så vel som hos veltrente atleter.
For mere informasjon, se ‘The Scientific Basis of Bailine’.

Bailineapparatet – en moderne løsning

I vanlige muskelstimuleringsapparater benyttes to elektroder for hver kanal, hvor den ene er aktiv katode og den andre er passiv anode.

Ved hjelp av en spesiell elektronisk løsning i Bailineapparatet, er det kun nødvendig med én elektrode pr. kanal.

Det vil derfor være slik at kun den aktive kanal er katode, mens alle de andre er anoder.

Bailineapparatet gir aldri mer enn max 40 mA strøm på kroppen av gangen, med frekvenser fra 10 til 50 hz, pulsbredde 0.1-1.0 mS, og pulstog fra 0.1 til 1 sekund.

De benyttede energimengder er derfor svært små i forhold til de som er kreves for å lage skade. Bailineapparatet er i tillegg konstruert med innebygget strømbegrensninger.

Apparatet er underlagt offentlig kontroll og godkjennelse. Apparatet er norsk konstruert, utviklet ved Statens Teknologiske Institutt.

Apparatene brukes i mange land. Apparatet er i bl.a. i bruk siden 2007 på Akershus Universitetssykehus for smertelindring.

shutterstock_317578871.jpg
bottom of page